Brede A. Haglund

Brede A. Haglund

[email protected]

Brede Ajer Haglund arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter i teknologisk sektor. Han har videre god kjennskap til skatt, selskapsrett, offentlig anskaffelser og EØS-rett.

Haglund er vår Key-Account Manager for Siemens og Norsk Tipping, og er ansvarlig for tilbudsfasen for vår Key-Account Capgemini. Han har betydelig erfaring med kommersielle kontrakter i flere sektorer særlig innen IT og teknologi.

Han er rådgiver for Big Deals teamet til Capgemini som forhandler de større IT-avtalene i Norge. Betydelig erfaring fra store anskaffelser underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, har gitt praktisk erfaring med relevante problemstillinger og beslutningsprosesser knyttet til slike anskaffelser.

Haglund har også erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterett. Fra han startet sin praksis i 2008 har han bistått tjenestetilbydere inne spillindustrien, samt profesjonelle odds- og pokerspillere som ønsker et ryddig forhold til norske skattemyndigheter. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet seg god kompetanse på spillmarkedet, skatte- og EØS-rettslige problemstillinger.

Haglund er anbefalt av advokatkåringen Legal 500 innen TMT.

Content from this contributor

Author

Get unlimited access to all The Law Reviews content