Logo
The Law Reviews

Europe

Greece

Covering areas of lawBrowse expert panel of firms


All titles

Sorted by: Most Recent or A-Z

The Merger Control Review

Author

Greece

Author Tania Patsalia

Bernitsas Law

The Restructuring Review

Author

Greece

Authors Dorotheos Samoladas, Maria-Fereniki Tsitsirigkou and Dionysis Kazaglis

Sarantitis Law Firm

The Private Wealth & Private Client Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou and Maria Kilatou

PotamitisVekris

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Greece

Authors Dimitris Giomelakis, Dimitris Kapsis and Nikolaos Mathiopoulos

Ince

The Cartels and Leniency Review

Author

Greece

Authors Dimitris Loukas and Athanasios S Taliadouros

PotamitisVekris

The Inward Investment and International Taxation Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou and Maria Kilatou

PotamitisVekris

The Trademarks Law Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Greece

Authors Cleomenis Yannikas, Vassilis S Constantinidis and John M Papadakis

Dryllerakis & Associates

The Insolvency Review

Author

Greece

Author Athanasia Tsene

Bernitsas Law

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Greece

Authors Ilias Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Real Estate Investment Structure Taxation Review

Author

Greece

Authors Marina Allamani and Myrto Stavrinou

Zepos & Yannopoulos

The Tax Disputes and Litigation Review

Author

Greece

Author Ioannis Stavropoulos

Stavropoulos & Partners Law Office

The Intellectual Property Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The International Investigations Review

Author

Greece

Authors Ilias Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Shipping Law Review

Author

Greece

Author Paris Karamitsios

PPT Legal

Authors Electra Panayotopoulos and Dimitri Vassos

HFW

The Public Competition Enforcement Review

Author

Greece

Authors Emmanuel Dryllerakis and Cleomenis Yannikas

Dryllerakis & Associates

The Transfer Pricing Law Review

Author

Greece

Authors Elina Filippou, Elina Belouli and Dimitris Gialouris

Zepos & Yannopoulos

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Greece

Authors Ilias Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Cartels and Leniency Review

Author

Greece

Authors Dimitris Loukas and Athanasios S Taliadouros

PotamitisVekris

The Insolvency Review

Author

Greece

Author Athanasia Tsene

Bernitsas Law

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Greece

Authors Dimitris Giomelakis, Dimitris Kapsis and Nikolaos Mathiopoulos

Ince

The Intellectual Property Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The International Investigations Review

Author

Greece

Authors Ilias Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Inward Investment and International Taxation Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou and Maria Kilatou

PotamitisVekris

The Merger Control Review

Author

Greece

Author Tania Patsalia

Bernitsas Law

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Greece

Authors Cleomenis Yannikas, Vassilis S Constantinidis and John M Papadakis

Dryllerakis & Associates

The Private Wealth & Private Client Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou and Maria Kilatou

PotamitisVekris

The Public Competition Enforcement Review

Author

Greece

Authors Emmanuel Dryllerakis and Cleomenis Yannikas

Dryllerakis & Associates

The Real Estate Investment Structure Taxation Review

Author

Greece

Authors Marina Allamani and Myrto Stavrinou

Zepos & Yannopoulos

The Restructuring Review

Author

Greece

Authors Dorotheos Samoladas, Maria-Fereniki Tsitsirigkou and Dionysis Kazaglis

Sarantitis Law Firm

The Shipping Law Review

Author

Greece

Author Paris Karamitsios

PPT Legal

Authors Electra Panayotopoulos and Dimitri Vassos

HFW

The Tax Disputes and Litigation Review

Author

Greece

Author Ioannis Stavropoulos

Stavropoulos & Partners Law Office

The Trademarks Law Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The Transfer Pricing Law Review

Author

Greece

Authors Elina Filippou, Elina Belouli and Dimitris Gialouris

Zepos & Yannopoulos