Logo
The Law Reviews

Europe

Greece

Covering areas of lawBrowse expert panel of firms


All titles

Sorted by: Most Recent or A-Z

The Private Wealth & Private Client Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou, Maria Kilatou and Nefeli Sianidou

Potamitis Vekris

The Real Estate Investment Structure Taxation Review

Author

Greece

Authors Marina Allamani and Myrto Stavrinou

Zepos & Yannopoulos

The Cartels and Leniency Review

Author

Greece

Authors Dimitris Loukas and Athanasios S Taliadouros

Potamitis Vekris

The Public Competition Enforcement Review

Author

Greece

Authors Emmanuel Dryllerakis and Cleomenis Yannikas

Dryllerakis & Associates

The Transfer Pricing Law Review

Author

Greece

Authors Elina Filippou, Elina Belouli and Dimitris Gialouris

Zepos & Yannopoulos

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Greece

Authors Dimitris Giomelakis, Nikolaos Mathiopoulos, George Asproukos and Marilena Papagrigoraki

Ince

The Trademarks Law Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Greece

Authors Cleomenis Yannikas, Vassilis S Constantinidis and John M Papadakis

Dryllerakis & Associates

The Shipping Law Review

Author

Greece

Author Paris Karamitsios

PPT Legal

Authors Electra Panayotopoulos and Dimitri Vassos

HFW

The International Investigations Review

Author

Greece

Authors Ilias G Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Greece

Authors Ilias G Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Restructuring Review

Author

Greece

Authors Dorotheos Samoladas, Maria-Fereniki Tsitsirigkou and Dionysis Kazaglis

Sarantitis Law Firm

The Merger Control Review

Author

Greece

Authors Tania Patsalia and Vangelis Kalogiannis

Bernitsas Law

The Insolvency Review

Author

Greece

Author Athanasia G Tsene

Bernitsas Law

The Dominance and Monopolies Review

Author

Greece

Authors Marina Androulakakis, Tania Patsalia and Vangelis Kalogiannis

Bernitsas Law

The Government Procurement Review

Author

Greece

Author Emmanuel J Velegrakis

KPV Legal

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Greece

Authors Ilias G Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Cartels and Leniency Review

Author

Greece

Authors Dimitris Loukas and Athanasios S Taliadouros

Potamitis Vekris

The Dominance and Monopolies Review

Author

Greece

Authors Marina Androulakakis, Tania Patsalia and Vangelis Kalogiannis

Bernitsas Law

The Government Procurement Review

Author

Greece

Author Emmanuel J Velegrakis

KPV Legal

The Insolvency Review

Author

Greece

Author Athanasia G Tsene

Bernitsas Law

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Greece

Authors Dimitris Giomelakis, Nikolaos Mathiopoulos, George Asproukos and Marilena Papagrigoraki

Ince

The International Investigations Review

Author

Greece

Authors Ilias G Anagnostopoulos and Jerina (Gerasimoula) Zapanti

Anagnostopoulos

The Merger Control Review

Author

Greece

Authors Tania Patsalia and Vangelis Kalogiannis

Bernitsas Law

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Greece

Authors Cleomenis Yannikas, Vassilis S Constantinidis and John M Papadakis

Dryllerakis & Associates

The Private Wealth & Private Client Review

Author

Greece

Authors Aspasia Malliou, Maria Kilatou and Nefeli Sianidou

Potamitis Vekris

The Public Competition Enforcement Review

Author

Greece

Authors Emmanuel Dryllerakis and Cleomenis Yannikas

Dryllerakis & Associates

The Real Estate Investment Structure Taxation Review

Author

Greece

Authors Marina Allamani and Myrto Stavrinou

Zepos & Yannopoulos

The Restructuring Review

Author

Greece

Authors Dorotheos Samoladas, Maria-Fereniki Tsitsirigkou and Dionysis Kazaglis

Sarantitis Law Firm

The Shipping Law Review

Author

Greece

Author Paris Karamitsios

PPT Legal

Authors Electra Panayotopoulos and Dimitri Vassos

HFW

The Trademarks Law Review

Author

Greece

Authors Christos Chrissanthis, Xenia Chardalia and Antonia Vasilogamvrou

Christos Chrissanthis & Partners

The Transfer Pricing Law Review

Author

Greece

Authors Elina Filippou, Elina Belouli and Dimitris Gialouris

Zepos & Yannopoulos