Logo
The Law Reviews

Asia Pacific

Japan

Covering areas of lawBrowse expert panel of firms


All titles

Sorted by: Most Recent or A-Z

The Inward Investment and International Taxation Review

Author

Japan

Authors Kei Sasaki, Fumiaki Kawazoe and Yoshiko Nakamura

Anderson Mōri & Tomotsune

The Sports Law Review

Author

Japan

Authors Yuichiro Nukada and Aina Ono

Anderson Mōri & Tomotsune

Participation in Japanese e-sports

Authors Shigeru Nakayama and Masakatsu Nagashima

TMI Associates

The International Investigations Review

Author

Japan

Authors Rin Moriguchi and Ryota Asakura

Momo-o, Matsuo & Namba

The Intellectual Property Review

Author

Japan

Authors Chie Kasahara, Kunihiro Sumida, Takafumi Ochiai and Gai Matsushida

Atsumi & Sakai

The Securitisation Law Review

Author

Japan

Authors Kazunari Onishi and Hikaru Naganuma

Anderson Mōri & Tomotsune

The Transfer Pricing Law Review

Author

Japan

Author Shigeki Minami

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Private Competition Enforcement Review

Author

Japan

Author Aruto Kagami

Mori Hamada & Matsumoto

The Corporate Immigration Review

Author

Japan

Author Masahito Nakai

Nakai Immigration Services LPC

The e-Discovery and Information Governance Law Review

Author

Japan

Author Kentaro Toda

TMI Associates

The Structured Products Law Review

Author

Japan

Authors Naoya Ariyoshi, Toshiyuki Yamamoto and Yuki Taguchi

Nishimura & Asahi

The Financial Technology Law Review

Author

Japan

Authors Atsushi Okada, Takane Hori and Takahiro Iijima

Mori Hamada & Matsumoto

The Space Law Review

Author

Japan

Authors Hiroko Yotsumoto and Daiki Ishikawa

Mori Hamada & Matsumoto

The Virtual Currency Regulation Review

Author

Japan

Authors Ken Kawai, Takeshi Nagase and Huan Lee Tan

Anderson Mōri & Tomotsune

The Technology, Media and Telecommunications Review

Author

Japan

Authors Hiroki Kobayashi, David Lai and Takaki Sato

Latham & Watkins LLP

The Banking Regulation Review

Author

Japan

Authors Hirohito Akagami and Yuhei Watanabe

Anderson Mōri & Tomotsune

The Cartels and Leniency Review

Author

Japan

Authors Hideto Ishida and Yuhki Tanaka

Anderson Mōri & Tomotsune

The Real Estate M&A and Private Equity Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura and Takenobu Imaeda

TMI Associates

The Transport Finance Law Review

Author

Japan

Authors Kosuke Shibukawa and Ryuichi Sakamoto

Nishimura & Asahi

The Merger Control Review

Author

Japan

Authors Yusuke Nakano, Takeshi Suzuki, Kiyoko Yagami and Kenichi Nakabayashi

Anderson Mōri & Tomotsune

The Private Equity Review

Author

Japan

Author Mikito Ishida

Mori Hamada & Matsumoto

Japan

Author Shuhei Uchida

Mori Hamada & Matsumoto

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

Author

Japan

Author Atsushi Okada

Mori Hamada & Matsumoto

The Public-Private Partnership Law Review

Author

Japan

Author Kiyomi Kikuchi

TMI Associates

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Japan

Authors Shinichi Takahashi, Takahiro Sato and Ayako Onishi

Nishimura & Asahi

The Asset Management Review

Author

Japan

Authors Yasuzo Takeno and Fumiharu Hiromoto

Mori Hamada & Matsumoto

The Public Competition Enforcement Review

Author

Japan

Authors Junya Ae, Michio Suzuki, Ryo Yamaguchi and Lisa Nagao

Baker McKenzie

The Dispute Resolution Review

Author

Japan

Authors Tsuyoshi Suzuki and Naoko Takekawa

Momo-o, Matsuo & Namba

The Insolvency Review

Author

Japan

Authors Nobuaki Kobayashi and Tomohiro Okawa

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Banking Litigation Law Review

Author

Japan

Authors Hiroyuki Ebisawa and Hironobu Tsukamoto

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Energy Regulation and Markets Review

Author

Japan

Authors Reiji Takahashi, Norifumi Takeuchi, Wataru Higuchi, Kunihiro Yokoi, Keisuke Hayashi and Kei Takada

Anderson Mōri & Tomotsune

The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review

Author

Japan

Author Tomoki Ishiara

Sidley Austin LLP

The International Trade Law Review

Author

Japan

Authors Yuko Nihonmatsu and Fumiko Oikawa

Atsumi & Sakai

The Renewable Energy Law Review

Author

Japan

Authors Norifumi Takeuchi and Wataru Higuchi

Anderson Mōri & Tomotsune

The International Arbitration Review

Author

Japan

Authors Yuko Kanamaru, Yoshinori Tatsumo and Daniel Allen

Mori Hamada & Matsumoto

The Intellectual Property and Antitrust Review

Author

Japan

Authors Takamitsu Shigetomi, Toshiya Furusho and Takashi Hirose

Oh-Ebashi LPC & Partners

The Projects and Construction Review

Author

Japan

Authors Makoto (Mack) Saito and Rintaro Hirano

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Shipping Law Review

Author

Japan

Authors Jumpei Osada, Masaaki Sasaki and Takuto Kobayashi

TMI Associates

The International Capital Markets Review

Author

Japan

Authors Akihiro Wani and Reiko Omachi

Morrison & Foerster LLP

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura, Gyo Toda and Makiko Yamamoto

TMI Associates

The Product Regulation and Liability Review

Author

Japan

Authors Akihiro Hironaka, Kazuyuki Ichiba and Hidenori Sato

Nishimura & Asahi

The Mergers & Acquisitions Litigation Review

Author

Japan

Author Ryo Chikasawa

Mori Hamada & Matsumoto

The Aviation Law Review

Author

Japan

Authors Tomohiko Kamimura and Miki Kamiya

Squire Gaikokuho Kyodo Jigyo Horitsu Jimusho (Squire Patton Boggs)

The Lending and Secured Finance Review

Author

Japan

Authors Hiroki Aoyama and Yuki Matsuda

Mori Hamada & Matsumoto

The Corporate Governance Review

Author

Japan

Authors Mitsuhiro Harada, Tatsuya Nakayama and Yohei Omata

Nishimura & Asahi

The Employment Law Review

Author

Japan

Authors Shione Kinoshita, Shiho Azuma, Hideaki Saito, Yuki Minato, Hiroaki Koyama, Yukiko Machida, Emi Hayashi, Tomoaki Ikeda, Momoko Koga and Takeaki Ohno

Dai-ichi Fuyo Law Office

The Life Sciences Law Review

Author

Japan

Author Takeshi S Komatani

Shusaku Yamamoto

The Real Estate Law Review

Author

Japan

Authors Norio Maeda, Takuya Shimizu, Akihiro Shiba, Yujin Gen and Yuto Tokoro

Nishimura & Asahi

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Japan

Authors Kana Manabe, Hideaki Umetsu and Shiho Ono

Mori Hamada & Matsumoto

The Environment and Climate Change Law Review

Author

Japan

Author Hiroshi Fujiwara

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Labour and Employment Disputes Review

Author

Japan

Author Nobuhito Sawasaki

Anderson Mōri & Tomotsune

The Dominance and Monopolies Review

Author

Japan

Author Yusuke Kashiwagi

Koike & Kashiwagi Law Office

The Islamic Finance and Markets Review

Author

Japan

Authors Naoyuki Kabata and Satoshi Kato

Anderson Mōri & Tomotsune

The Tax Disputes and Litigation Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura and Hiroyuki Yoshioka

TMI Associates

The Gambling Law Review

Author

Japan

Author Hitoshi Ishihara

Anderson Mōri & Tomotsune

The Shareholder Rights and Activism Review

Author

Japan

Author Akira Matsushita

Mori Hamada & Matsumoto

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Author

Japan

Authors Kana Manabe, Hideaki Umetsu and Shiho Ono

Mori Hamada & Matsumoto

The Asset Management Review

Author

Japan

Authors Yasuzo Takeno and Fumiharu Hiromoto

Mori Hamada & Matsumoto

The Aviation Law Review

Author

Japan

Authors Tomohiko Kamimura and Miki Kamiya

Squire Gaikokuho Kyodo Jigyo Horitsu Jimusho (Squire Patton Boggs)

The Banking Litigation Law Review

Author

Japan

Authors Hiroyuki Ebisawa and Hironobu Tsukamoto

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Banking Regulation Review

Author

Japan

Authors Hirohito Akagami and Yuhei Watanabe

Anderson Mōri & Tomotsune

The Cartels and Leniency Review

Author

Japan

Authors Hideto Ishida and Yuhki Tanaka

Anderson Mōri & Tomotsune

The Corporate Governance Review

Author

Japan

Authors Mitsuhiro Harada, Tatsuya Nakayama and Yohei Omata

Nishimura & Asahi

The Corporate Immigration Review

Author

Japan

Author Masahito Nakai

Nakai Immigration Services LPC

The Dispute Resolution Review

Author

Japan

Authors Tsuyoshi Suzuki and Naoko Takekawa

Momo-o, Matsuo & Namba

The Dominance and Monopolies Review

Author

Japan

Author Yusuke Kashiwagi

Koike & Kashiwagi Law Office

The Employment Law Review

Author

Japan

Authors Shione Kinoshita, Shiho Azuma, Hideaki Saito, Yuki Minato, Hiroaki Koyama, Yukiko Machida, Emi Hayashi, Tomoaki Ikeda, Momoko Koga and Takeaki Ohno

Dai-ichi Fuyo Law Office

The Energy Regulation and Markets Review

Author

Japan

Authors Reiji Takahashi, Norifumi Takeuchi, Wataru Higuchi, Kunihiro Yokoi, Keisuke Hayashi and Kei Takada

Anderson Mōri & Tomotsune

The Environment and Climate Change Law Review

Author

Japan

Author Hiroshi Fujiwara

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Financial Technology Law Review

Author

Japan

Authors Atsushi Okada, Takane Hori and Takahiro Iijima

Mori Hamada & Matsumoto

The Gambling Law Review

Author

Japan

Author Hitoshi Ishihara

Anderson Mōri & Tomotsune

The Insolvency Review

Author

Japan

Authors Nobuaki Kobayashi and Tomohiro Okawa

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Insurance and Reinsurance Law Review

Author

Japan

Authors Shinichi Takahashi, Takahiro Sato and Ayako Onishi

Nishimura & Asahi

The Intellectual Property Review

Author

Japan

Authors Chie Kasahara, Kunihiro Sumida, Takafumi Ochiai and Gai Matsushida

Atsumi & Sakai

The Intellectual Property and Antitrust Review

Author

Japan

Authors Takamitsu Shigetomi, Toshiya Furusho and Takashi Hirose

Oh-Ebashi LPC & Partners

The International Arbitration Review

Author

Japan

Authors Yuko Kanamaru, Yoshinori Tatsumo and Daniel Allen

Mori Hamada & Matsumoto

The International Capital Markets Review

Author

Japan

Authors Akihiro Wani and Reiko Omachi

Morrison & Foerster LLP

The International Investigations Review

Author

Japan

Authors Rin Moriguchi and Ryota Asakura

Momo-o, Matsuo & Namba

The International Trade Law Review

Author

Japan

Authors Yuko Nihonmatsu and Fumiko Oikawa

Atsumi & Sakai

The Inward Investment and International Taxation Review

Author

Japan

Authors Kei Sasaki, Fumiaki Kawazoe and Yoshiko Nakamura

Anderson Mōri & Tomotsune

The Islamic Finance and Markets Review

Author

Japan

Authors Naoyuki Kabata and Satoshi Kato

Anderson Mōri & Tomotsune

The Labour and Employment Disputes Review

Author

Japan

Author Nobuhito Sawasaki

Anderson Mōri & Tomotsune

The Lending and Secured Finance Review

Author

Japan

Authors Hiroki Aoyama and Yuki Matsuda

Mori Hamada & Matsumoto

The Life Sciences Law Review

Author

Japan

Author Takeshi S Komatani

Shusaku Yamamoto

The Merger Control Review

Author

Japan

Authors Yusuke Nakano, Takeshi Suzuki, Kiyoko Yagami and Kenichi Nakabayashi

Anderson Mōri & Tomotsune

The Mergers & Acquisitions Litigation Review

Author

Japan

Author Ryo Chikasawa

Mori Hamada & Matsumoto

The Mergers & Acquisitions Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura, Gyo Toda and Makiko Yamamoto

TMI Associates

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

Author

Japan

Author Atsushi Okada

Mori Hamada & Matsumoto

The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review

Author

Japan

Author Tomoki Ishiara

Sidley Austin LLP

The Private Competition Enforcement Review

Author

Japan

Author Aruto Kagami

Mori Hamada & Matsumoto

The Private Equity Review

Author

Japan

Author Shuhei Uchida

Mori Hamada & Matsumoto

Japan

Author Mikito Ishida

Mori Hamada & Matsumoto

The Product Regulation and Liability Review

Author

Japan

Authors Akihiro Hironaka, Kazuyuki Ichiba and Hidenori Sato

Nishimura & Asahi

The Projects and Construction Review

Author

Japan

Authors Makoto (Mack) Saito and Rintaro Hirano

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Public Competition Enforcement Review

Author

Japan

Authors Junya Ae, Michio Suzuki, Ryo Yamaguchi and Lisa Nagao

Baker McKenzie

The Public-Private Partnership Law Review

Author

Japan

Author Kiyomi Kikuchi

TMI Associates

The Real Estate Law Review

Author

Japan

Authors Norio Maeda, Takuya Shimizu, Akihiro Shiba, Yujin Gen and Yuto Tokoro

Nishimura & Asahi

The Real Estate M&A and Private Equity Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura and Takenobu Imaeda

TMI Associates

The Renewable Energy Law Review

Author

Japan

Authors Norifumi Takeuchi and Wataru Higuchi

Anderson Mōri & Tomotsune

The Securitisation Law Review

Author

Japan

Authors Kazunari Onishi and Hikaru Naganuma

Anderson Mōri & Tomotsune

The Shareholder Rights and Activism Review

Author

Japan

Author Akira Matsushita

Mori Hamada & Matsumoto

The Shipping Law Review

Author

Japan

Authors Jumpei Osada, Masaaki Sasaki and Takuto Kobayashi

TMI Associates

The Space Law Review

Author

Japan

Authors Hiroko Yotsumoto and Daiki Ishikawa

Mori Hamada & Matsumoto

The Sports Law Review

Author

Japan

Authors Yuichiro Nukada and Aina Ono

Anderson Mōri & Tomotsune

Participation in Japanese e-sports

Authors Shigeru Nakayama and Masakatsu Nagashima

TMI Associates

The Structured Products Law Review

Author

Japan

Authors Naoya Ariyoshi, Toshiyuki Yamamoto and Yuki Taguchi

Nishimura & Asahi

The Tax Disputes and Litigation Review

Author

Japan

Authors Masakazu Iwakura and Hiroyuki Yoshioka

TMI Associates

The Technology, Media and Telecommunications Review

Author

Japan

Authors Hiroki Kobayashi, David Lai and Takaki Sato

Latham & Watkins LLP

The Transfer Pricing Law Review

Author

Japan

Author Shigeki Minami

Nagashima Ohno & Tsunematsu

The Transport Finance Law Review

Author

Japan

Authors Kosuke Shibukawa and Ryuichi Sakamoto

Nishimura & Asahi

The Virtual Currency Regulation Review

Author

Japan

Authors Ken Kawai, Takeshi Nagase and Huan Lee Tan

Anderson Mōri & Tomotsune

The e-Discovery and Information Governance Law Review

Author

Japan

Author Kentaro Toda

TMI Associates