40th Floor, Tower A, Beijing Fortune Plaza
7 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
100020, Beijing
China

Tel: +86 10 5878 5588
Fax: +86 10 5878 5599

www.kwm.com