China Resources Building, 20th Floor
8 Jianguomenbei Avenue
Beijing 100005
China
Tel: +86 10 8519 1300
Fax: +86 10 8519 1350
www.junhe.com/en