ul. Śniadeckich 10
00–656 Warsaw
Poland
Tel: +48 604 817 352

www.klattorneys.pl